Zrno pšenice

Zrno pšenice

Ja sam malo zrnce.

Jako volim sunce.

Sad sam još malen,

kad narastem bit ću prerađen.

Fin ću krušćić biti

ljudi će me rado pojesti.

Sastojci su moji laki

znat će ih čovjek svaki.

Samo sanjam o tome

kakav ću fin biti.

Tvrda kora unutarnju će mekoću prekriti.

Htio bih da ta fina ljepota

čim prije dođe

i nikada ne prođe.

To je moj život i počinje od polja,

a završava do stola.

ANA VADLA 3. D

Mentor: učiteljica Tihana Vugrinec