Točka i crta

Točka i crta

Naslovna slika:
Nastavna tema: Točka i crta – Kontrast crta po karakeru
Nastavna jedinica: Afrička maska
Likovna tehnika: ugljen i bijela kreda
Autori likovnih djela: 2.D razred

Nastavna tema: Točka i crta – Gradbene i obrisne crte
Nastavna jedinica: Trava
Likovna tehnika: tuš i pero
Autor likovnog rada: Maša Hečimović, 2.D razred
Mentorica: učiteljica Tara Mašić