Sveti Nikola

Sveti Nikola

Sveti Nikola je bio biskup i pomagao je ljudima. On je zaštitnik djece, mornara i siromašnih.

Svake godine u prosincu Sveti Nikola djeci donese slatkiše. S njim hoda i Krampus koji dijeli šibe zločestoj djeci. Mnogo djece misli da Sveti Nikola donosi igračke, ali nisu u pravu. Sveti Nikola donosi slatkiše i voli skromnu djecu. Djeca moraju biti dobra i očistiti čizmice da dobiju darove od Svetog Nikole.

Ja volim Sveti Nikolu jer je jako drag i voli djecu.

Laura Plantak, 2. B

Mentor: Josip Mendaš, učitelj