Odlazak posljednjeg lista

Odlazak posljednjeg lista

Ja sam žuti list.

Živim u parku na hrastu.

Osjećam se usamljeno jer sam jedina na hrastu.

Jednom je puhnuo jak vjetar.

Pala sam sa drveta kao tužna kapljica kiše.

 

Ana  Vadla, 2.D

Mentorica: učiteljicaTihana  Vugrinec