Novinarska grupa

Članovi Novinarske grupe OŠ Sračinec se brinu za ovaj digitalni Školski list Duga, stvaraju i uređuju nove priloge, okupljaju volontere, motiviraju ostale učenike da stvaraju zanimljive radove i sve to pripremaju i objavljuju na ovim web stranicama našega školskoga lista Duga. Ukratko, članovi Novinarske grupe su urednici našeg školskog lista ili tzv. Uredništvo Školskog lista Duga.

Urednici u šk. godini 2020.-2021. su:

6a          Aleksandra Jovan

7a          Vito Vujnovac

7b          Julija Matijaško

7b          Sara Kocijan-Glavić

7b          Leona Hunjet

7b          Petar Flajšman

7c           Laura Hublin

i učitelj (voditelj Novinarske grupe OŠ Sračinec) Krešimir Hublin.

urednistvo @ skolskilistduga . net

0