Novinarska grupa

Novinarska grupa

Članovi Novinarske grupe OŠ Sračinec se brinu za ovaj digitalni Školski list Duga, stvaraju i uređuju nove priloge, okupljaju volontere, motiviraju ostale učenike da stvaraju zanimljive radove i sve to pripremaju i objavljuju na ovim web stranicama našega školskoga lista Duga. Ukratko, članovi Novinarske grupe su urednici našeg školskog lista ili tzv. Uredništvo Školskog lista Duga.

Urednici u šk. godini 2021.-2022. su:

8b          Julija Matijaško

8b          Petar Flajšman

8c          Helena Lorela Bunić

8b          Lamia Žmegač

i učitelj (voditelj Novinarske grupe OŠ Sračinec) Krešimir Hublin.

urednistvo @ skolskilistduga . net