Novinarska grupa

Članovi Novinarske grupe OŠ Sračinec će se brinuti za ovaj digitalni Školski list Duga, uređivati nove priloge, stvarati novosti, okupljati volontere, motivirati ostale učenike da stvaraju zanimljive radove i sve to pripremati i objavljivati ovdje na ovim stranicama. Ukratko, članovi Novinarske grupe su urednici našeg školskog lista (Uredništvo Školskog lista Duga).

Dragi učenici OŠ Sračinec,

ukoliko želite u ovoj školskoj 2020.-2021. godini sudjelovati u radu (INA) Novinarske grupe OŠ Sračinec, javite se učitelju Krešimiru Hublinu (u školi ili preko Yammera ili preko dolje navedenih e-mail adresa).

Puno uspjeha u školi te dobru suradnju sa našom Dugom želi vam

Krešimir Hublin (voditelj Novinarske grupe OŠ Sračinec) i uredništvo Školskog lista Duga

urednistvo @ skolskilistduga . net