Gimnastičar Erik Kovačić

Reportaža Novinarske grupe OŠ Sračinec
o gimnastičaru Eriku Kovačiću, učeniku 3.d razreda OŠ Sračinec

Pripremili:
novinar:   Dario Pranjić, 6.a
voditelj:   Ivan Plantak, 6.a
kamera:   Matej Crnčec, 6.a
montaža:   Laura Hublin, 6.c
mentor:   Krešimir Hublin

travanj 2020.