Drvo u jesen

Drvo u jesen

Vizualni motiv kao poticaj: drvo u jesen
Likovni materijal: tuš-pero, akvarel
Nastavna tema: Crte prema značenju
Autor rada: Ena Strelec, 4.a

 

Autor rada: Sara Rogina, 4.a
Mentorica: učiteljica Tara Mašić