Događanja Literarni radovi

Druga večer poezije u Sračincu

U nedjelju 16. 11. 2014. održana je Večer poezije u Sračincu koju je kao i prošle godine organizirala Udruga žena u Sračincu. Na priredbi su sudjelovali mali i veliki pjesnici iz Sračinca, koji u svojim pjesmama njeguju zavičajni govor i ponose se time. Svoje je pjesme čitala gospođa Snežana Liber, spisateljica iz Sračinca koja je zapravo dala ideju kako bi se svake godine mogla održavati Večer poezije te tako ljudi ne bi zaboravili naš prekrasni srakarski govor, koji je sam po sebi drugačiji od drugih. Na toj večeri su nam djeca pročitala pjesme koje su napisali i pritom bi se zabavili, te možda drugu djecu potaknuli na pisanje pjesama, a tko zna, možda se otkrije i nova pjesnička nada. Došlo je još nekoliko žena koje su se s veseljem odazvale pozivu i čitale svoje pjesme. Djeca iz OŠ Sračinec su sa svojom učiteljicom Mirelom Briševac, koja vodi Literarnu grupu na kojoj nastaju sve te pjesme, pročitali svoje pjesme i pokazali koliko im je stalo do našeg zavičaja i njegovoga govora. U sklopu programa nastupio je i naš bivši učenik Luka Vinter izvevši nekoliko pjesama koje su oduševile publiku. Učiteljica Mirela Briševac u nekoliko je riječi pohvalila učenike koji sudjeluju u Literarnoj grupi i obećala da će i dalje skrbiti oko poticanja djece na pisanje pjesama. Na kraju je i sama pročitala svoju pjesmu te pokazala da pišu i učitelji, a ne samo djeca. Načelnik općine, Božidar Novoselec, također je pohvalio ovakav događaj u našem selu, te izrazio želju da „Večer poezije” postane tradicija u našem selu, a najavio je i mogućnost tiskanja Zbornika srakarske poezije. Tom Pjesničkom večeri također smo htjeli pružiti podršku gospođi Višnji Mesek, našoj teško oboljeloj sumještanki. Večer je protekla u ugodnoj atmosferi i srakarskom duhu.

Ena Petričević 7. a
Ana Habulan 7. a

 

Strašilu

 

Zbudim se.

Čez ublok gledim vun v dvurišče.

Upazim ga.

Neka pre srcu me stišče.

 

V megli stuji  staru strašilu

šteru je se ftiče s pola rastiralu

ka bi  šalate i repe ustalu.

Zgledi mi kak durilu.

 

Vrane ukuoli jega tancaju,

z črnimi krilimi mu škuorje glancaju.

 

Puželim  si da z vetrum dauku udleti,

a mene naj saku jutru pesma ftič budi.

 

Seji  bi mi  bili slajši

i f škuolu bi išla rajši.

 

 

Ubrnem se pu sobi.

Mama uzajdi stuji.

 

Najempuot, se so me brige ustavile

i f jezine mefke ruoke se spravile.

Nie je tega vrijeden – veli.

 

Prešli su dnevi, strašilu nuovu robaču ima.

F škuolu vesela bežim.

Gledim mamu kak gredice kopa.

Ftič pupievle, i ja ž jim.

Izvela: Mia Šokman, 7.a

 

Urehjača

 

Zaran se je stala

da su kokuti još spali.

Napraviti je nekaj štiela

ka mi, deca, ne bi znali.

 

Šurc si je zvezala,

raingle pudievala.

Da je se več bilu pre kraju,

pu tihu je zapupievala.

 

Neka je i nas zbudilu.

Niti sami ne znamu kaj.

Da smu došli v kuhju,

kak da se pred nami stvuriu raj.

 

Baka je sa v meli bila,

v ruoki ji sukač i kuhača.

Na stuolu nas je čakala

najbouša na svietu urehjača.

Izvela: Ana Habulan, 7.a

 

 

Kvuočka

 

V kumuori v slamnati kuorpi

kvuočka je sidiela.

Tri tjedni na jajcima spi

ka bi čučike male imiela.

 

Strpliva je bila i kak se veli:

„Niti vode je nie prosila.“

Saki puot bi ju mama pudragala

da bi ji jesti nuosila.

 

Jednu jutru zaran

da se mama stala,

zgledala se v kumuoru.

Kvuočka je nestala.

 

Iskali smu ju v škedju,

kuružjaku, štali.

Več smu si mislili

da su nam ju fkrali.

 

Unda smu se ubrnuli

uzajdi na dvurišče.

Našli smu ju kak čučike

spodi krila stišče.

Izvela: Ena Petričević, 7.a

 

 

Brige z deščum

 

Vuni več se kmiči.

Pud čriepum se stiščeju ftiči.

 

Zlievle se.

Kak da je nešče ublake zežmikau

i selu cielu namučiu.

Ljudimi baš za inat.

 

Mladi dečec z beciklina je skučiu.

F suozami dimu se pela,

nigdi  niema za jega dela.

Hudi vuzač na cesti ga je namučiu.

 

Tie dosaden dešč.

I deci ga je več dost.

Rajši bi da snieg curi.

 

Ambrele se pu vulicami šečeju,

teške litre z sebe mečeju.

 

Strina se v brajde zagledala.

Žaluosna ji se vidi kluopčica

na šteri je z stricum saku večer sidiela.

 

A gori blešči i blešči…

 

No, naj mu buo!

Naj se du kraja scuri,

a suonce naj se naspi.

 

Što zna?

Morti nas lepši cajti z neba glediju.

Morti se naše brige z deščum  scuriju.

Izvela: Simona Vuković, 7.a

 

Dumači štruklini

 

Kak fajni dečki

z ruoleka se duriju.

Zdigjeni štruklini

pu dvurišču dišiju.

 

Tie mili miris v nuos ti zajde.

Pubieči nebreš, un puot si naide.

 

Deda je pruotvan pred nas deu.

Tak si nie sit ka ne buš jeu.

 

Sedimu i jiemu, masni smu si,

črni maček na vrati šteči.

 

Baka me luče, samu me truca:

„Još si deni, jedi, ka buš velka puca.“

Izvela: Maja Kralj, 7.a

 

 

Mestu  v  muojemu  srcu

 

V muojemu kraju

ftiči  jaku

pupievaju.

Pesmice  najslajše  slažeju.

Što zna? Morti  jim sami ajngeli

z neba pumažeju.

 

Suosed suoseda duzivle.

Furt su veseli.

Za puspuminati se

naviek si buju

cajta zeli.

 

Gledim hiže.

Uzajdi sake

vrt stuji.

Na dvurišču pes

čez lesu gledi.

 

Vugurki z gredice

zviraju.

Kak da puskrivečki

glediju  dečicu

štera se ukuoli hiže

nagajača igraju.

 

Najempuot me zapuhne

jaki veter.

Mama me nutri zuve.

Suončece mi za krovum namiguje

i kak da mi veli:

„Naj još iti!

Ustani, z menum se

svemu mestu

veseliti.“

Izvela: Ervina Flegar, 5.b

 

 

Dieni kruha

 

Dieni kruha nam duhajaju,

A babice tiestu valaju.

Nišče im raven nieje

I selu jim se cielu smieje.

 

Kiflini i buftlini se zdižeju,

Radu ih deca pujieju.

Utprti ubloki mirise pušilaju.

Hitru see z stula pujiemu,

A z vinom grlu zaliejemu.

Izveo: Karlo Hudjek, 5.b

 

 

Muoja hiža

 

Muoja hiža stalnu je vesela.

Babica v vrtu sedi i čez lesu vun gledi.

Mački trke pu dvurišču vuoze.

Kujsa na lancu ud muke šmrči.

Cieli grunt se z hižum veseli!

Izvela: Lana Gran, 5.b

 

 

Muoje dvurišče

 

Hiža na sriedi stuji.

Babica pre lesi liete bruji.

 

Sneha se ranu z kokutima stala,

v bašči je mrkvu i šalatu pubrala.

 

Deca pu slami bežiju,

v kuočjaku piceki spiju.

 

Maček se pentra pu drievu,

malu desnu, malu lievu.

 

V večer muoje dvurišče slatku zaspi.

Se ftihne i nikuga ni.

Izvela: Petra Flegar, 7.a

 

Jaj, ta škuola!

 

Saki dien v škuolu muoram iti,

a baš mi se ne da ranu vjutru zbuditi.

 

Kak striela pu huodniku letim,

i saki dien se se mije vučim.

 

Ud teških zadatki več me glava buli,

prosim vučitelja ka me dimu pusti.

 

Pre hiži me čaka fini ubed,

da se najijem, za igru je red!

 

Unda pa se zmislim: treba se vučiti i zadaću pisati.

Nika zatu! Stignem več! Idem se još malu igrati!

Izvela: Lucija Varzić, 5.b

 

Vedru nebu

 

Vedru nebu gori v zraku stuji,

a babica si pomalem liete bruji.

 

Jednu lietu gori,doli,

babica se za mladost moli.

 

Molila je tak tri lieta

pa je odjenput v vedru nebu

udišla z ovuga svieta.

Izvela: Jana Jambriško 5.b

 

 

Sračinec

 

Sračinec je jednu selu

saku ima svuoje delu.

 

Čučike su nahranili babica i ded,

a si ostali idu na ubed.

 

Ženske ideju čistiti

da v hiži buo red,

a muški ideju televizur gledet.

 

A deca? Ka pa uni see ne dielaju!

Igraju se. Pa se svade! Pa se pumire.

Al na kraju se si skup smire.

Izvela: Nika Kovačić, 5.b

Moglo bi vam se svidjeti...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support