Črleni beciklin

Črleni beciklin

Črleni beciklin pud štiengami stuji

i samu me žaluosnu gledi.

Dežđ pu jemu rosi,

ka bi ga ubrisau me prosi.

Pelati bi me odma šteu,

sam da bi si na jega seu.

A mene je tie kompjuter

z beciklinum rastaviu

i v hižu me skriu.

Malu sem si premišlau.

Črlenuga beciklina došlu mi je žau.

Idem ga pu vulici putirati,

su snagu v pedale dati!

Arijan Flegar, 2. razred

Mentorica: Mirela Briševac

Osnovna škola Sračinec

Varaždinska 98, 42209 Sračinec