Literarni radovi

Četvrta večer poezije u Sračincu

Ovdje možete pročitati kajkavske pjesme koje su naši učenici i naša učiteljica Mirela Briševac recitirali na Četvrtoj večeri poezije u Sračincu u Domu kulture 27.9.2016.:

 

Pu Zagurju gor i dol4vecer_poezije_sracinec27092016ervinaflegar

 

Vjutru ranu smu se zbudili,

v sedmi vuri pred škuolom bili.

 

Autubus je fletnu vuziu

i pred Gupčevu lipu nas pustiu.

Pri velikum zdiencu smu se zadržali

i nutri druobne peneze metali.

Za sreću tuo je išlu,

a kak bu zišlu, bu zišlu.

 

Staru hižu v Kumruvcu su nam kazali,

makar ji gazdu niesmu puznali.

 

V Krapini dvie su špilje bile

v štere su se neandertalke skrile.

Čez miliarde liet su nas vudili,

a mi smu se z veseljem pratili.

 

Več smu nie snage meli,

na mefku travu smu si seli.

Suonce se pulefku skrilu,

a nam je dimu puojti bilo.

 

Ervina Flegar, 7.b – pjesma izabrana za Zbirku pjesama 36. Smotre kajkavskoga pjesništva „Dragutin Domjanić“, Sv. Ivan Zelina 2016. (uvrštena u 77 od ukupno 539 pristiglih pjesama iz svih krajeva kajkavskoga govora!)

 

 

 

Tam gori na briegu…

 

Tam gori na briegu hižica je bila.

Tam gori na briegu v megli mi se skrila.

Tam gori na briegu veverice su skakale,

srne su se jaku prestrašile i plakale.

Tam gori na briegu medvedi su spali

i na zimskum vajkušu snuove sejali.

Tam gori na briegu ftiči su pupievali

du muojega Sračinca pupievke slali.

 

Tu v muojemu Sračincu kravice su se pasle,

tu v muojemu Sračincu babice su se tračati našle.

Tu v muojemu Sračincu pesmice pišem.

Tu v muojemu Sračincu zanaviek dišem…

 

Viktorija Čanić, 5.a

 

 

Ureh

 

Ureh muoju hižu skriva.

Neda dežđu da ju maltretiera.

Ud toče pogotovu ju brani,

zato mu upadnu šteri granji.

Z granji pak su orehi upali,

sestra i ja smu jih na zemli pubrali.

Urehjača v kuhji več diši,

babica pre ruoleku sedi.

Daj nam brže, bumu umedleli

če ju tie čas nemu pujeli!

 

Laura Martinec, 4.b

 

 

 

Mihole

 

Saki Srakar jedva čaka Mihole,

tie dien smu si duobre vuole.

Pu pruščeju se šečemu

i peneze mečemu.

Svetumu Mihaelu se mulimu

da se si više vuolimu.

Načelnik Božo nas z veseljem gledi

i pre Majsturima z pajdašima sedi.

Na zadje pu žetuone bežimu

i na trieskačima se cielu večer vuzimu.

 

Petar Plantak, 5.a

 

 

 

Črni vragi v škuoli

 

Ferje brzu nam je pubeglu,

v škuolu nazi  muoramu iti.

Još nam se gradivu nie sleglu,

a več se trieba punu vučiti.

 

Teške testuve pišemu

i več nam je ud sega muka,

Nedaju nam da dišemu,

a ud pisaja nas buli ruoka.

 

Sreča je da odmure imamu

šteri su nam jaku dragi.

Unda se šečemu pa se štimamu,

tak smu kaj mali, črni vragi!

 

Ema Martinec, 6.b

 

 

 

Dosadna škuola

 

Jaj, ta dosadna škuola!

Da morem, več bi

ž je pubiegiu!

Saki dien samu dielaj i piši,

čitaj, briši…

Niemam više vuole!

Doma mi je stoput bole.

Ma dosti mi je sega više!

Nek se ploča sama ubriše.

Buli me glava od pisaja,

bruojaja i risaja.

Idem na odmur krajši.

Što zna?

Morti mi posle jega

školski dani pustanu slajši.

 

Dorijan Križanec, 5.a

 

 

Rieči

 

V našem jeziku čuda rieči ima,

liepih, tuoplih, ali i mrzlih kak zima.

Ž jimi se more mami kušlec dati

da h večer puojdeš spati.

Najprej jih speči, a unda reči

jer ih je tešku nazaj puvleči.

Riečima moreš sviet premeniti,

v cvietne jih latice sreče spujiti.

Z živlenja bajku moreš stvuriti,

samu trieba prave rieči guvuriti.

 

Nika Kovačić, 7.b

 

 

Srakarski jezik

 

Naš jezik farbu najlepšu ima,

saki se Srakar v jemu štima.

V jeziku tom živimu i dišemu

i na grupi pesmice pišemo.

Prve smo rieči na jem  guvurili,

sastavke smu čarubne stvurili.

Jezik svuoj čuvamo i vuolimo

da ga nigdar ne puzabimu!

 

Leon Bukovski, 5.a

Mentor: Mirela Briševac, učiteljica hrvatskog jezika

 

 

Biti vučitelica

 

Vučitelica biti najlepši je poseu na svietu.

Ravnu v dušu glediš sakumu detetu.

Čitaš ga kak utprtu knjigu

i saki dien imaš ž jim brigu.

 

Ž jim se smieješ, suoze mu brišeš,

tajne jeguve čuvaš, snuove dišeš.

Cielu sebe muoraš dati.

Tu i tam se ž jim puigrati.

 

Zaprav, cieli živut igraš se škuole.

I naviek muoraš biti duobre vuole.

Da god ti je tešku, stiha muoraš biti

i z decum brigu na veselje pustiti.

 

Al se ti se tuo nazaj vrne

da ti se z deteta čuvek ubrne.

Nasmieje se, ruoku ti da, pustane.

Unda znaš. Vučitelica, kulku god deci da, još ji više ustane.

 

Mirela Briševac, učiteljica

 

 

 

Gradska puca

 

Zmislim se

da sam v škuolu išla

komaj sam čakala ferje

ka bi me moji v Sračinec k baki i dedi puslali.

Prijatele brzu sam si našla.

„Gradska puca“ su me zvali.

Pu Štreki smu se nagajali,

škuolice i graničara igrali,

du večerke se dimu niesmu dali.

 

Zmislim se

kak me saku večer baka

z kanticum pu mlieku pušilala

k suosedi štera je krave imiela.

Unda je baka fletnu

kuruznu zlievku spekla,

a ja bi ji se ud sreče v krilu zavlekla.

 

Zmislim se

kak smu se hvečer Bogu mulili

i dougu se još spuminali

prej neg smu zaspali.

Ranu vjutru, baka je z beciklinum v Varaš udišla.

Punu kušaru na plac je udnesla

i peneze dimu dunesla.

Deda si je kupicu brajdaša natučiu,

nam, deci, pa je cukura na kruh namučiu.

Da pa se dedi cukur v krvi zrušiu,

kak striele smu pu dvurišču biežali

i baku z štale duzivali.

 

Zmislim se

kak smu posli ubeda vuni na klupici sedeli.

Baka je hieklala, deda nam je vice prepuviedau.

A mi, deca, pu vulici smu se zgledavali

da bumu stričeka sladuledara upazili.

Kak nuori na beciklinu je trubiu,

cielu selu rezbudiu,

a nas, decu, razveseliu.

 

Sega se još zmislim.

Al najbouše se zmislim

kak sam žaluosna bila

da sam z ferja dimu muorala iti.

Nigdar nebrem

tu „gradsku pucu“ v Sračincu

puzabiti.

 

Mirela Briševac, „gradska puca“ (posvećeno baki „Bari“ i dedi „Drašu“ koji su živjeli u Sračincu)

Moglo bi vam se svidjeti...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support