Vučja čestitka

Vučja čestitka

naslikala i zvuk pripremila: Laura Hublin, 4.b

mentor: Krešimir Hublin, učitelj