Čriješja

Čriješja

 

Zrušila nam se čriješja pre škuoli.

Jaku je v nouč cureu dešč

I veter je puhou,

Pa se jadna zrušila.

F pundielek smu ž je,

Tak zrušene,

Jeli fine, slatke, črlene čriješje.

Uf, ka smu se najeli!

Si smu se razleteli pu čriješji.

Jen se dečec zacvikau,

Pa smu mu išli pumoči,

Kak pravi vatrugasci.

A ve najbouše:

Mi puce, smu z vodum,

polejale dečke

da su si tuo najmije mislili.

Bili su muokri kak psi.

Zutra budu došli pravi vatrugasci,

z našega DVD-a,

I respilili budu čriješju.

Krivu bu mi ka je više ne bu.

Dobru ka smu se bar zabavili.

A čriješje bumu se uvijek radu zmislili.

Mila Mihin, 3. c

Mentorica: Sanja Flegar, učiteljica razredne nastave