životinje

Životinje

Mentorica: Đurđica Kovačić, učiteljica Naslovna slika: paun; naslikala Rebecca Golub, 4.a Rebecca Golub, 4.a Dora Martinec, 4.a Lana Šoković, 4.a Lea Lambreščak, 4.a Lana Šoković, 4.a Luka Friščić, 4.a

Na grani i na tlu

Poslušajte simpatičnu radioemisiju o psu Boni i papigi Gricku koju su napravile Eva Friščić i Laura Hublin, učenice 3.B razreda: Mentor: učiteljica Martina Sabljak