preseljenje

Hannah sa Hvara

Ja sam Hannah, učenica 5. b razreda Osnovne škole Sračinec. Do nedavno nije bilo tako. Prije sam živjela u Jelsi na otoku Hvaru.