jesen

Jesen

(pjesnički sastavak) Budi se jesen. Drveće skida zelenu odjeću, šume oblače zlatne ogrtače. Sve selice se pakiraju i žure kao da kasne na vlak. Ljudi i životinje marljivo rade. Sunce je svaki dan sve umornije pa dan kraće traje. Lišće dobiva zlatnu boju. Plodovi jeseni se više ne skrivaju nego se smiješe zlatnoj jeseni. Razgovori ptica se slabije čuju, ali se čuje rad ljudi. Oblaci na nebu lagano tu i

Jesen

JESEN   Obukla je jesen kaput I krenula na dalek put U svoj kaput Spremila je list žut. Ponijela je i novi kist Da oboji svaki list. Još u svaki džep sa strane Pokoji joj kesten stane. A u svojoj zlatnoj kosi Miris dunja ona nosi. Leon Kocijan 3. a     JESEN   U jesen grane šušte, U jesen kiše pljušte. Ptice na jug odlaze, Hladni dani polako dolaze.

Jesen

JESEN   Stigla je jesen, cijela od zlata. Trče ljudi, otvaraju vrata.   Vjetrovi pušu, ljulja se grana. Na nju je sletjela jedna vrana.   Uzela je jesen svoj kist. Obojila je svaki list.   Tia Mesek, 2. D Mentor: učiteljica Tihana Vugrinec

Odlazak posljednjeg lista

Ja sam žuti list. Živim u parku na hrastu. Osjećam se usamljeno jer sam jedina na hrastu. Jednom je puhnuo jak vjetar. Pala sam sa drveta kao tužna kapljica kiše.   Ana  Vadla, 2.D Mentorica: učiteljicaTihana  Vugrinec

Jesen je dobra

Jesen je dobra kad već pospano sunce više ne grije jako, kad su oblaci puni kiše što će pasti, a u šumama će gljive zato brzo rasti.