Kako stvaramo materijale za naš Školski list Duga?

Nastanak materijala, tj. tekstova i ostalih priloga za ovaj naš digitalni Školski list Duga ide ovako:

  1. Učenici naprave nešto kreativno i žele to predstaviti javnosti…
    ili učitelji (mentori) potaknu (talentirane) učenike da naprave nešto za naš Školski list…
  2. Učenici od učitelja mentora mogu dobiti pomoć (savjete, upute) u stvaranju svojih radova (priloga za ovaj naš Školski list)…
  3. Učitelji nakon pregledavanja radova šalju učeničke materijale Novinarskoj grupi tj. uredništvu ovog Školskog lista Duga
    (na: skolskilistduga @ gmail . com )
  4. Uredništvo će se pobrinuti da se materijali (informatički i grafički) dorade i potom objave na ovim web stranicama pod određenim rubrikama (kategorijama).

Objasnimo to i ovako:

Ili slikovito rečeno:

Uredništvo Školskog lista Duga zahvaljuje svim učenicima i učiteljima na dosadašnjoj i budućoj suradnji.