Suradnja

Nastanak materijala za ovaj naš časopis ide ovako:

  1. Učenici žele predstaviti neke svoje kreacije ili učitelji prepoznaju takve (talentirane) učenike i njihove potencijale…
  2. Učenici sami potraže pomoć učitelja u stvaranju svojih radova ili učitelji potiču učenike na stvaranje dobrih radova
  3. Nakon pregledavanja radova, učitelji šalju materijale webmasteru ovog Školskog lista Duga
    (na: skolskilistduga @ gmail . com ) koji to onda i objavi na ovim web stranicama.

Ili slikovito rečeno:

web-poziv-ucenicima-na-suradnju2016 suradnja-za-dugu20161

webmaster: Krešimir Hublin