Stari  beciklin

Na muojem dvurišču

stari beciklin stuji

i saki me dien

veselejše gledi.

 

Stari lanec ima,

i makar je nie zlatni,

un se ž jim štima.

 

Pedale mu se malu klimaju,

al sejenu na se noge primaju.

 

Kutači se još fletnu vrtiju

i kak da vu vuožji krila dubiju.

 

Bilu letu ili zima,

un naviek časa za me ima.

 

Furt smu skupa.

Stari beciklin i ja.

Kak najbouša prijatela dva.

Ervina Flegar, 6,b

Mentor:  Mirela Briševac