Slova

Nastavna tema: Grafički dizajn
Nastavna jedinica: Građenje slova geometrijskim likovima
Likovna tehnika: kombinacija flomastera i drvenih bojica
 

Učenica: Nola Gašparić, 2.D
Mentorica: učiteljica Tara Mašić