Šarena kiša na olujnom nebu

Šarena kiša na olujnom nebu

Naslikala: Antonija Štrlek 2.c

(Tonovi akromatskih i kromatskih boja)

Mentor: Mirjana Auker, učiteljica