Najljepša boja

Donosimo likovni rad učenice Korine Štefanec iz 2.b razreda.
Zadatak je bio nacrtati sliku bojama iz pjesme Grigora Viteza: Najljepša boja.

Naslov: Najljepša boja
Opis: slika bojama iz pjesme Grigora Viteza: Najljepša boja
Ime i prezime učenice, razred: Korina Štefanec, 2.b razred
Ime i prezime učitelja: Martina Hrastić
Datum: 21.4.2020.