Moja mama

Moja mama

 

Ja svoji mami Nives

radu pumažem h vrtu.

Una je plavuša

i visuka je.

Meni je najlepše

da se si idemu špancijerat

du naše Drave.

Ja svoju mamu imam rad,

i znam da i una mene rada ima.

Antonio Tuškan, 3. c

Mentorica: Sanja Flegar, učiteljica razredne nastave