Leptir

Leptir
Nastavna tema: Kontrast površina
Nastavna jedinica: Leptir
Likovna tehnika: lavirani tuš, tuš-pero
Autor likovnog rada: Lana Vrabec, 2.D

Mentorica: učiteljica Tara Mašić