Kravata

Kravata

Crte po toku i karakteru: Kravata (akvarel i flomaster)

nacrtao: Gabrijel Ceglec, 1.a

mentor: Jasenka Rogina, učiteljica