Kovčeg saveza

Kovčeg saveza

kovceg-saveza-emina-mikulan-2

kovceg-saveza-emina-mikulan-3

Tema skulpture: Kovčeg saveza sa 2 ploče Saveza

Tehnika: glinamol

Područje: Vjeronauk (Izlazak Izraelaca iz egipatskog ropstva i sklapanje saveza Izraelaca s Bogom na brdu Sinaj)

Izradila: Emina Mikulan, 6. A,

Mentor: Krešimir Hublin, vjeroučitelj

studeni 2016.