Kiklop i Odisej

Tema slika: Kiklop i Odisej

tehnika: ugljen i kreda
Mentor: Marina Kostanjevec, učiteljica