Jedrenjak

Nastavna tema: Kontrast površina
Nastavna jedinica: Jedrenjak
Likovna tehnika: ugljen i bijela kreda
Autor rada: Maša Martinec, 2.D
Mentorica: učiteljica Tara Mašić