Impresum

Mrežne stranice Školskog lista Duga

Osnovne škole Sračinec

 

U izradi ovog Školskog lista Duga sudjeluju učenici OŠ Sračinec (i PŠ Svibovec Podravski) i njihovi učitelji, nastavnici. Način kako surađujemo u stvaranju sadržaja i materijala za našu “Dugu” opisan je na stranici “Suradnja“.

Zahvaljujem svim učenicima i učiteljima na dosadašnjoj i budućoj suradnji.

Početak objavljivanja ovih web stranica: svibanj 2016.

Kontakt e-mail: skolskilistduga@gmail.com

webmaster: Krešimir Hublin