Duga

Duga

Duga je sjajna,

duga je bajna.

Ona je duga,

a ima i pruga.

Uljepšava svijet,

a voli i let.

Kad vidiš dugu,

zaboravi na tugu!

Laura Hublin, 2. b

Mentor: Krešimir Hublin