Bicikl

Bicikl

Crte  po toku i karakteru: Bicikl (olovka)

nacrtao: Domagoj Plantak, 1.a

mentor: Jasenka Rogina, učiteljica